Geldzorgen?
En hulp nodig?

Veel mensen lukt het niet (meer) om hun geldzaken goed te
regelen. Je maakt je zorgen dat je het overzicht kwijt raakt.
Misschien ben je die grens allang gepasseerd en durf je
geen (blauwe) enveloppen meer open te maken.

Portret Gerard Verbeek

Zo help ik jou verder

De ervaring leert dat hoe eerder je aan de bel trekt om
iets aan je situatie te (laten) doen, hoe beter het is.
Deel je zorgen. Samen kunnen we een uitzoeken wat de beste
weg is om weer overzicht over je financiën te krijgen.

Maatwerk en persoonlijke betrokkenheid kenmerken mijn manier van werken

Beschermingsbewind

Heb je schulden en wil je hulp bij de oplossing daarvan? Of heb je moeite om het overzicht over wat je uitgeeft te krijgen en te houden? Beschermingsbewind  is dan een goede maatregel en misschien wel de enig juiste.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer worden de inkomsten en uitgaven m.n. de vaste lasten beheerd door de budgetbeheerder op grond van een onderlinge overeenkomst.

Begeleiding thuisadministratie

Heb je geen overzicht meer in je eigen thuisadministratie? En kun je hier wel hulp bij gebruiken? Begeleiding bij thuisadministratie is dan wellicht iets voor jou.

Zo help ik jouw organisatie

Mijn missie is om, samen met anderen, mensen te ondersteunen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het is daarbij belangrijk om van elkaar te weten wat ieders verantwoordelijkheid is

Graag informeer ik organisaties over wat bewindvoering inhoudt en wat een bewindvoerder doet en niét doet. En hoe we samen in overleg een persoon kunnen ondersteunen.

Neem contact op voor een gesprek of een presentatie binnen jullie organisatie.