Begeleiding Thuisadministratie

Begeleiding thuisadministratie is een tijdelijke ondersteuning op grond van een onderlinge overeenkomst. Je wordt ondersteund in het op orde brengen en houden van je financiële situatie. Je houdt zoveel mogelijk de eigen regie en ik ondersteun je waar nodig.

Begeleiding Thuisadministratie is nuttig:

  • als er behoefte bestaat aan het op orde brengen van je financiële administratie als die door omstandigheden zoals ziekte, verlies van werk of een scheiding onoverzichtelijk is geworden. Het lukt je zelf (tijdelijk) niet om orde op zaken te stellen, met het risico dat er betalingsachterstanden ontstaan en belasting-aangiften blijven liggen met alle gevolgen van dien. Begeleiding kan erger voorkomen;
  • na een bewindvoering als de schulden zijn afgelost, maar je nog wel enige tijd ondersteuning nodig hebt bij het zelf regelen van je financiële zaken. Er is sprake van een grotere zelfredzaamheid dan bij budgetbeheer.

Aanmelding en beëindiging

Je kunt jezelf aanmelden, of aangemeld worden als geïnteresseerde door een ander, bijvoorbeeld een familielid of hulpverlener. Daarna vindt een kennismaking en intake plaats bij jou thuis.

De duur wordt in onderling overleg afgesproken en is minimaal drie maanden. In bijzondere gevallen kan er een lange periode afgesproken worden, bijvoorbeeld als een beschermingsbewind een te zware maatregel is en er toch behoefte is aan een langdurige ondersteuning.
Elk jaar evalueren we het verloop van de begeleiding. We bekijken of gemaakte afspraken goed werken of bijgesteld moeten worden.
De begeleiding kan elk moment worden beëindigd, met een opzegtermijn voor jou van een maand en voor mij van drie maanden.

Werkwijze en beoogd eindresultaat

Tijdens de kennismaking en intake die bij jou thuis plaatsvinden, maken we concrete afspraken.

Aan het einde van het traject heb je overzicht over je financiën, kun je je financiële administratie weer op orde houden en heb je vaardigheden geleerd hoe dat te doen.

Tarieven Begeleiding Thuisadministratie

De kosten voor Begeleiding Thuisadministratie zijn geheel voor eigen rekening. De kosten van de aanvangswerkzaamheden kunnen uitgesmeerd worden over meerdere maanden.

Bekijk tarieven Begeleiding Thuisadministratie