Beschermingsbewind

Heb je schulden en wil je hulp bij de oplossing daarvan? Of heb je moeite om het overzicht over wat je uitgeeft te krijgen en te houden? Beschermingsbewind (afgekort: bewind) is dan een goede maatregel en misschien wel de enig juiste.

Bewind is een maatregel ter bescherming tegen misbruik en/of te hoge of onterechte invorderingsmaatregelen van schuldeisers. Als bewindvoerder regel ik je financiën en heb ik contact met schuldeisers. Ik zorg dat je inkomsten en uitgaven stabiel zijn en zorgen er samen voor dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt.

Wil je dat ik dit voor je doe, neem dan contact met mij op om als jouw bewindvoerder op te treden. Eventueel kan de instelling die jou hulp of zorg verleent of Bureau Schuldhulp van jouw gemeente je daarbij helpen.

Bewind bij problematische schulden

Problematische schulden zijn schulden die je niet op eigen kracht kunt aflossen. Voor de oplossing daarvan werk ik samen met de gemeentelijke schuldhulpverlening om een schuldsanering af te spreken. Sanering  kan via verschillende trajecten, afhankelijk van de soort schulden en de instemming van schuldeisers en duurt meestal drie jaar. We proberen eerst het zogenaamde minnelijke traject (MSNP uitgevoerd door de Gemeentelijke Schuldhulpverlening) en als dat niet lukt het wettelijk traject (WSNP ingesteld door de rechtbank).

Tijdens het bewind werken we er samen aan dat jij uiteindelijk je eigen financiën weer kunt regelen. In praktijk duurt dit in totaal meestal vijf jaar.

Bewind bij een lichamelijke of geestelijke beperking

Veel mensen hebben moeite om hun eigen financiën te regelen, ook als er geen schulden zijn. Bijvoorbeeld als je ouder wordt of als je in een moeilijke fase van je leven zit. In die situatie  kan een bewind worden aangevraagd. Wil je dat ik dit voor je doe, neem dan contact met mij op om als jouw bewindvoerder op te treden. Eventueel kan de instelling die jou zorg of hulp verleent je daarbij helpen.

Zo ziet het traject er uit

Kennismaking en intake bij jou thuis

Ik stel daarna de aanvraag voor het bewind op en een plan van aanpak. Meestal levert een hulp- of zorgverlener een zogenaamde deskundigenverklaring ter ondersteuning van de aanvraag.

Ondertekening aanvraag bewind

Na bespreking en ondertekening, stuur ik de aanvraag en het plan van aanpak op naar de rechtbank.

Gesprek bij de rechtbank (de zitting)

Na een aantal weken ontvangen we een uitnodiging van de rechtbank om de aanvraag toe te lichten. Deze zitting vindt enige weken later plaats bij de rechtbank in jouw provincie.

Instelling van het bewind

Aan het eind van het gesprek wordt meegedeeld dat het bewind zal worden ingesteld over alle goederen en gelden die je bezit. Bij een samenlevingscontract of een huwelijk in gemeenschap van goederen worden beide partners onder bewind gesteld.

Ontvangst van de beschikking

Meestal binnen een maand na de zitting ontvang je schriftelijk het besluit van de rechtbank. In deze zogenaamde beschikking staat de datum van de ingang van het bewind en het tarief dat de bewindvoerder mag rekenen.

Het belangrijkste van een bewind

De lengte van een bewind hangt af van de reden van het bewind. We werken aan een oplossing van eventuele schulden en streven naar financiële zelfstandigheid en stabiliteit. Ik open een leefgeld- en een beheerrekening op jouw naam. Als je wilt heb je online toegang tot je eigen dossier, zodat je kunt zien wat er wat er financiëel gebeurt.

Evaluatie van het bewind

Jaarlijks bespreken we de stand van zaken aan de hand van de zogenaamde rekening en verantwoording. Elke vijf jaar vindt een algemene evaluatie van het bewind plaats.

Einde van het bewind en bereikt resulaat

Als je geen schulden meer hebt én je bent zelf in staat je om je financiën goed te regelen, kan het bewind worden opgeheven. Dat kan op verzoek van jou en mij gezamenlijk, of op jouw verzoek alleen. In alle gevallen dient de rechtbank in te stemmen met de opheffing.

Tarieven bewindvoering