Budgetbeheer

Bij budgetbeheer beheer ik de inkomsten en uitgaven op grond van een onderlinge overeenkomst. Bij uitgaven gaat het om de de vaste lasten. Daarnaast kunnen reserves opgebouwd worden op een spaarrekening. De spaardoelen en de snelheid waarmee gespaard wordt, spreken we samen af.

Het grote verschil met een bewind is dat je zelf bepaalt waarvoor en hoe snel er wordt gespaard. Voorbeelden van doelen zijn: vakantie, vervanging wasmachine of computer, een studie/opleiding, kleding. Je geeft mij als budgetbeheerder volmacht om jouw bankrekeningen te beheren.

Hoe gaat het in z’n werk?

Je leeft net als bij bewindvoering van leefgeld waarvan de hoogte in onderling overleg wordt afgesproken. We overleggen samen over uitgaven en spaardoelen. Mijn taken als budgetbeheerder zijn:

  • zorgen dat alle vaste lasten worden betaald;
  • advies over de opbouw van spaardoelen en hoe en wanneer die reserves te besteden;
  • advies en ondersteuning bij contacten met instellingen en aanvragen van voorzieningen;
  • jaarlijks opstellen van een financieel overzicht.

Budgetbeheer kan nuttig zijn:

  • voorafgaand aan een bewindvoering. Er zitten 2 à 3 maanden tussen aanmelding en instelling van een bewind. Zeker als er schulden zijn, kan de financiële situatie in die periode snel verslechteren. Bij dreigende huisuitzetting en/of energieafsluiting is het belangrijk om de betaling van de vaste lasten zo snel mogelijk stabiel te krijgen, om zo de dreigende situatie te voorkomen. Het budgetbeheer stopt automatisch als het bewind van start gaat;
  • na een bewindvoering, als de schulden zijn afgelost, maar je nog wel enige tijd ondersteuning nodig hebt bij het zelf regelen van je financiële zaken.

Start en einde

Je kunt jezelf aanmelden, of aangemeld worden als geïnteresseerde door een ander, bijvoorbeeld een familielid of hulpverlener. Daarna vindt een kennismaking en intake plaats.
De duur wordt in onderling overleg afgesproken. Het budgetbeheer kan echter elk moment worden beëindigd, met een opzegtermijn voor jou van 1 maand en voor mij van 3 maanden.  Na afloop van een bewind is de minimale duur een jaar.

Werkwijze

Ik kom bij jou thuis voor kennismaking en intake. Er wordt een beheerrekening geopend voor het beheer van alle inkomsten en vaste lasten. Ik kan namens jou betalingsregelingen voor schulden en achterstallige betalingen afspreken met instanties.
Jij machtigt mij om als budgetbeheerder de beheerrekening te beheren. Jij  ontvangt leefgeld op een eigen, aparte leefgeldrekening.

Elk jaar evalueren we het verloop van het budgetbeheer. We bekijken of gemaakte afspraken goed werken of bijgesteld moeten worden.

Beoogd eindresultaat

We streven er naar dat je weer overzicht hebt over je financiën en er een geordende en overzichtelijke financiële administratie is ontstaan. Je bent weer in staat je eigen financiële zaken goed te regelen.

Tarieven Budgetbeheer

De kosten zijn geheel voor eigen rekening. De kosten van de aanvangswerkzaamheden kunnen uitgesmeerd worden over meerdere maanden.

Bekijk tarieven Budgetbeheer