Over mij

Mijn naam is Gerard Verbeek. In 2015 ben ik gestart met VerbeekBewind om mensen in Ede en omgeving (tot 25 km) te helpen die in financieel kwetsbare situaties terecht zijn gekomen.

Voor mij is het belangrijk dat elk mens kán leven met de middelen en mogelijkheden die hij of zij heeft. Ik vind het mooi om daar met mijn kennis en ervaring een rol in te spelen.
Wederzijds vertrouwen en openheid vormen de basis voor de weg die we kortere of langere tijd samen gaan. Maatwerk en persoonlijke benadering vind ik belangrijk omdat ieder mens en elke situatie anders is.

Erkend bedrijf

Ik ben opgeleid voor beschermingsbewindvoerder aan de Hogeschool van Utrecht en voldoe aan de landelijke kwaliteitscriteria en wettelijke eisen van de rechtbank.

Ik ben lid van de Horus, een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren. Horus controleert haar leden op kwaliteit en organiseert activiteiten ter bevordering van deskundigheid.

Mijn werkwijze, tarieven en aanpak zijn gebaseerd op de aanbevelingen en richtlijnen van de Rechtspraak/LOVCK.

Samenwerking met andere organisaties

Als er meerdere dienstverleners zijn, dan onderhouden we goed contact met elkaar. Het is daarbij belangrijk om van elkaar te weten wat ieders verantwoordelijkheid is.

Graag informeer ik organisaties over wat bewindvoering inhoudt en wat een bewindvoerder doet en niét doet. En hoe we samen in overleg een persoon kunnen ondersteunen.

Bij mijn afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie, word ik vervangen door een andere professionele bewindvoerder. De vervanger en ik werken al jarenlang samen.