Tarieven 2019 Beschermingsbewind

VerbeekBewind hanteert de landelijk door de overheid vastgestelde tarieven. Bij het instellen van het bewind bepaalt de rechter welk tarief van toepassing is. De vermelde bedragen zijn inclusief  21% BTW.

Als je een laag inkomen en geen of weinig spaargeld hebt, dan kun je in aanmerking komen voor bijzondere bijstand van de gemeente waar je woont. In dat geval worden al je kosten voor het bewind vergoed.

Als je een inkomen en/of spaargeld hebt boven een bepaalde grens, dan zijn de kosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Je eigen bijdrage wordt volgens regels van de gemeente bepaald.

De bijzondere bijstand wordt naar de beheerrekening overgemaakt. De bewindvoerder brengt zijn kosten rechtstreeks bij jou in rekening en moet daarover jaarlijks aan jou en de rechtbank verantwoording afleggen.

Tarieven per maand (2019, incl. 21% BTW)

Bewindvoering (voor 1 persoon)
standaard€ 114,14
met schulden€ 147,62
Bewindvoering (voor 2 personen*)
standaard€ 136,93
met schulden€ 177,17
* Er is sprake van 2 personen als betrokkenen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

Eenmalige tarieven (2019, incl. 21% BTW)

 Voor 1 persoonVoor 2 personen
Aanvangswerkzaamheden€ 644,93
€ 773,19
Opmaken eindrekening en verantwoording€ 242,00€ 290,40
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB)€ 603,79€ 603,79
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning€ 402,93€ 402,93